Activity

  • apecwyndham posted an update 1 month, 2 weeks ago

    Với mong muốn xây dựng những công trình quy mô lớn, những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhưng vẫn lưu giữ những hồn cốt văn hóa truyền thống Việt, Sunshine Group sẽ xây dựng một quần thể đô thị nghỉ dưỡng thông minh mang tên Sunshine Heritage Resort.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!